top of page

Instant Transformation

I Instant Transformation utgår vi ifrån kvantfysikens grundprinciper att allt har en medvetenhet och det har en avgörande betydelse för skapandet av vår verklighet.


Vi består av ljus och medvetenhet, allt har en medvetenhet, vi är i ett fält av medvetenhet där all info. finns och där vi alla är sammankopplade.


Vi ser smärtan som en budbärare som har information till oss.

Utgångspunkten är att våra oönskade tillstånd skapas av omedvetna tankar och inlärda övertygelser om livet.


Är man villig till en förändring, så kan vi med hjälp av öppna frågor lyfta fram dessa övertygelser till medvetenhet, ibland så hjälper det att bara bli medveten om dessa och då kan de släppa snabbt.


Annars har vi tillgång till en mängd unika verktyg som möjliggör snabba förändringar.

Det finns inga garantier att det alltid händer stora saker! Men i det allra flesta fall blir det resultat!


Det är alltid klienten som väljer förändringen "coachen" assisterar och guidar klienten genom sessionen.

bottom of page