top of page

Access Bars  

Access Bars är en behandling där vi arbetar på 32 punkter på ditt huvud. Detta är en mycket avslappnande energibehandling. Den hjälper dig att slappna av både kroppsligt , mentalt och psykiskt och du kan lättare släppa oro och stress. När dina Bars (32 punkter på huvudet) blir körda så ger du dina celler en möjlighet att återgå till sitt ursprungliga, klotformade utseende. Detta medför att din kropp får återhämtning på cellnivå och startar en läkningsprocess.


Möjliga effekter:

  • Ökat lugn
  • Ökad koncentration
  • Minskad stress och oro
  • Ökad kreativitet
  • Reducerad smärtproblematik
  • Minskat tankeflöde
  • Löser upp det som du tror är begränsande och öppnar upp för nya möjligheter
  • Avslappnande

Bars används vid stress, smärta, kronisk värk, man har också sett att det påverkar barn med ADHD genom att man får ett ökat lugn i kroppen och detta leder till bättre koncentration. I denna behandling arbetar vi med kläderna på.


Denna behandling går att kombinera med Regndroppsmassage.


60 minuter

bottom of page